Plan Urbanistic General al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

Harta Plan Urbanistic General pentru Berești-Bistrița, Climești, Pădureni

Harta Plan Urbanistic General pentru Brad, Dumbrava

În aceasta secțiune, găsiți cele mai uzuale modele de cereri care să vă ajute în interacțiunea cu autoritatea locală.

Modele de formulare, cereri

Documente necesare emiterii autorizației de construire/ desființare

 • CERERE TIP
 • CERTIFICAT DE URBANISM – COPIE
 • DOCUMENTAȚIA TEHNICA (PROIECTUL) IN 2 EX.- ORIGINAL
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE – LA ZI
 • ACT DE PROPRIETATE – LEGALIZAT LA NOTAR
 • AVIZE IN COPIE SI ORIGINAL
 • PLANURI DE SITUAȚIE AVIZATE DE O.C.P.I. BACĂU

 

Documente necesare emiterii certificatului de urbanism:

 • CERERE – TIP
 • EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN EMIS DE OCPI-BACAU
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE –LA ZI
 • ACTE DE PROPRIETATE- COPIE
 • SCHIȚE CADASTRALE – COPIE
 • CARTE DE IDENTITATE – COPIE
 • DOSAR

Autorizații de construire/ desființare în primul trim. 2024

Autorizații de construire/ desființare 2023

Autorizații de construire/ desființare 2022

Acad 2022

Certificate de urbanism emise în trim. I din 2024

Nr.

Crt.

Data

Imobil

Scopul

Adresa

Nr.cadastral

Nr.carte funciară

1.

1/18.01.2024

Sat/com. Beresti-Bistrita

Plan de incdrare in zonă scara 1:10.00

Plan de incdrare in zonă scara 1:10.00

Modernizare LEA Joasa tensiune aferenta PTA1,PTA2, și PTA 6 Beresti-Bistrita, jud. Bacău.

2.

22.01.2024

Sat/com. Beresti-Bistrita

62860

62860

Construire platformă destinată gunoiului de grajd, inclusiv platforme satelit în com.Beresti-B-ta, Jud. Bacău

3.

30.01.2024

Sat. Brad, com. Beresti-B-ta

62295,62826,

60905

62295,62826,

60905

Modernizare LEA de joasă tensiune aferentă PTA 1 Brad, com.Beresti-Bistrita.

4.

30.01.2024

Sat.Pădureni, com. Beresti-Bta

62594,62487

62594,62487

Îmbunătățire nivel de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PTA Pădureni, com. Beresti-Bistrița, Jud. Bacău

5.

05.03.2024

Sat/com. Beresti-Bistrita

60833

60833

Construire anexe, spații depozitare, garaje utilaje.

Certificate de urbanism emise în 2023

Nr.

Crt.

Data

Imobil

Scopul

Adresa

Nr.cadastral

Nr.carte funciară

1

01.02.2023

Sat/Com. Berești- Bistrița

61042

61042

Autorizarea executării lucrărilor de construire cămin cultural în sat/com. Berești-Bța.

2

24.02.2023

Sat/Com. Berești- Bistrița

62474

62474

Operațiuni notariale privind constituirea dreptului de superfice și servitute asupra unui teren

3

08.03.2023

Sat. Brad, com. Berești-Bistrița

62407

62407

Alimentare cu energie electrică magazie-anexă, localitatea Brad, com. Berești-Bistrița.

4

06.04.2023

Sat/com.Berești-Bistrița

62798

62798

Dezmembrare teren

5

06.04.2023

Sat.Brad, com. Berești-Bistrița

60291;60292

60291;60292

Autorizație construire parc fotovoltaic

6

24.04.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

62771

62771

Dezmembrare teren

7

24.04.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

62518

62518

Operațiuni notariale- vânzări

8

20.06.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

Plan de incdrare in zonă scara 1:5.00

Plan de incdrare in zonă scara 1:5.00

Extindere rețea electrică

9

20.06.2023

Sat. Pădureni, com.Berești-Bistrița

62602

62602

Autorizare construire locuință

10

31.07.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

62518

62518

Autorizare construire locuință

11

03.08.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

Plan de incdrare in zonă scara 1:5.00

Plan de incdrare in zonă scara 1:5.00

Extindere rețea electrică

12

16.08.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

62525

62525

Dezmembrare teren

13

17.08.2023

Sat. Pădureni, com.Berești-Bistrița

60765

60765

Dezmembrare teren

14

21.09.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

60767

60767

Autorizare construire locuință

15

02.10.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

62801

62801

A.D.- C1 și Autorizare construire locuință

16

25.10.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

62838

62838

Dezmembrare teren

17

02.11.2023

Sat. Pădureni, com.Berești-Bistrița

60068

60068

Autorizare construire anexă și (A.D-C2)

18

09.1102023

Sat. Brad, com.Berești-Bistrița

60118

60118

Autorizare construire – extindere și modernizare ferma corp C1, C2 și gard .

19

22.11.2023

Sat. Pădureni, com.Berești-Bistrița

62248

62248

Autorizare construire locuință

20

04.12.2023

Sat/com. Berești-Bistrița

62850

62850

Autorizare construire locuință