Guvernul României prin intermediul Progradmului Operațional Ajutoararea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 – 2020), finanțat din Fondul de Ajutor European (FEAD), acordă TICHETE SOCIALE pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei / an școlar, conform O.U.G. nr. 133/2020.

Beneficiază de acest sprijin educațional următoarele categorii:

  1. preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim de 284 lei;

  2. elevii din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 1115 lei;

Documentele necesare sunt următoarele:

  1. cerere-tip completata și semnată de titularul dosarului;

  2. copie după documentele privind componența familiei: carte de identitate, certificate de naștere / căsătorie / deces, hotărâri judecătorești sau orice document care să ateste componența familiei;

  3. documente privind veniturile familiei: adeverință salar cu veniturile nete – inclusiv bonurile de masă, cupoane pensii / indemnizații / șomaj / pensii / alocații de întreținere, arendă sau orice document care să ateste veniturile familiei dumneavoastră;

  4. adeverință de la unitatea de învățământ la care este înscris copilul pentru anul școlar 2020 – 2021 (cu mențiunea învățământ preșcolar / primar sau gimnazial);

Cererile însoțite de documentele doveditoare privind veniturile și componența familie se vor depune la sediul Primăriei comunei Berești Bistrița, județul Bacău – asistență socială. În urma verificărilor asupra acestor dosare, lista cu benefiaciarii finali v-a fi înaintată către Instituția Prefectului Județului Bacău. Lista v-a fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cererea în termenul legal, o pot face și ulterior. Valoare nominală a unui tichet este de 500 lei / an școlar 2020 – 2021 și poate fi folosit pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte. Sprijinul educațional se acordă din Fonduri Europene Neramburabile.

Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor pentru sprijin educațional

Acordarea Tichetelor Sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiilor din învățământul preșcolar, primar și educațional