In data de 08 martie 2021, comisia de concurs s-a intrunit la sediul Primăriei comunei Berești-Bistrița, județul Bacău in vederea corectării testelor candidaților la examenul scris pentru ocuparea funcției publice de execuție: CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT in cadrul compartimentului fond funciar, agricol, stare civilă, asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Berești-Bistrița.

Procesul verbal intocmit cu această ocazie poate fi accesat facând CLICK AICI!

Proba scrisă – concurs ocupare post vacant