Primăria comunei Berești-Bistrița, județul Bacău organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție: CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant (specializarea CADASTRU) în cadrul compartimentului fond funciar agricol, stare civilă, asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Berești Bistrița, județul Bacău.

Detalii de spre concurs se regăsesc în documentul atașat.

Loc de muncă vacant februarie 2021