Primăria Comunei Berești – Bistrița informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43, 45 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare din catalogul electronic lucrări de construire pentru proiectul „Construire șanțuri betonate și acostamente pe DC 6 în satele Berești-Bistrița și Climești”, și îi invită să-și înregistreze ofertele de preț în SEAP până la data de 14.09.2022, ora 15:00 inclusiv.

Proiectul in detaliu

Caiet de sarcini

Invitatie de participare Caiet de sarcini
Invitație de participare / Anunț de intenție