2021

HCL 16 din 15.04.2021 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din Școala Gimnazială „Vasile Borcea” din Berești-Bistrița, jud. Bacău, pentru anul școlar 2020-2021.
HCL 15 din 15.04.2021 privind aderarea comunei la Asociația Comunelor din România Filiala Bacău, în vederea exercitării activității de audit public intern la nivelul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 14 din 15.04.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice la nivelul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău, pentru anul 2021.
HCL 13 din 15.04.2021 privind aprobarea Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 12 din 15.04.2021 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situații limită de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 11 din 15.04.2021 privind aprobarea Raportului despre activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap I grav desfășurată în semestrul II al anului 2020, domiciliați pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 10 din 15.04.2021 privind aprobarea cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali, în decursul mandatului și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 09 din 15.04.2021 privind stabilirea procentului de reducere a impozitului pe mijloacele de transport hibride și scutirea mijloacelor de transport electrice.
HCL 08 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, estimările pentru anii 2022-2024, a listei obiectivelor de investiții din excedentul anului precedent și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021.

HCL 07 din 26.02.2021 privind aprobarea unei Proceduri în cazul anulării unor accesorii generate de obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2021 datorate bugetului local al Comunei Berești-Bistrița în anul 2020
HCL 06 din 26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului și a Planului privind efectuarea lunară acțiunilor și lucrărilor de interes local în anul 2021 de către beneficiarii de ajutor social apți de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 05 din 26.02.2021 privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pe anul 2020
HCL 04 din 26.02.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2021

HCL 03 din 29.01.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022, la nivelul UAT Berești-Bistrița, jud. Bacău
HCL 02 din 29.01.2021 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, județul Bacău pentru anul 2021.
HCL 01 din 29.01.2021 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020