În aceasta secțiune, găsiți cele mai uzuale modele de cereri care să vă ajute în interacțiunea cu autoritatea locală.

Modele de formulare, cereri

Documente necesare emiterii autorizației de construire/ desființare

 • CERERE TIP
 • CERTIFICAT DE URBANISM – COPIE
 • DOCUMENTAȚIA TEHNICA (PROIECTUL) IN 2 EX.- ORIGINAL
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE – LA ZI
 • ACT DE PROPRIETATE – LEGALIZAT LA NOTAR
 • AVIZE IN COPIE SI ORIGINAL
 • PLANURI DE SITUAȚIE AVIZATE DE O.C.P.I. BACĂU

 

Documente necesare emiterii certificatului de urbanism:

 • CERERE – TIP
 • EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN EMIS DE OCPI-BACAU
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE –LA ZI
 • ACTE DE PROPRIETATE- COPIE
 • SCHIȚE CADASTRALE – COPIE
 • CARTE DE IDENTITATE – COPIE
 • DOSAR

Autorizatii de construire/ desființare 2022

Acad 2022