Comuna Berești-Bistrița este situată în partea de nord a județului Bacău, având ca vecini comunele Filipești (la nord), Itești (la sud), Săucești (la est) și Racova (la vest).
În anul 2005 comuna Itești s-a înființat prin desprinderea satelor Itești, Ciumași, Dumbrava și Făgețel din comuna (prin Legea nr. 215 din 5 iulie 2005).
Comuna are o populație de 2623, răspândită pe o suprafață de 3768,64 ha.
Are în alcătuire satele: Brad, Berești-Bistrița, Climești si Pădureni.
Activitățile economice care se desfășoară la nivelul comunei sunt dominate de cele cu profil agricol, dar sunt și societăți cu profil comercial și industrial.