Adresa: Str. Principală, Comuna Berești-Bistrița, Județul Bacău, Cod poștal: 607201

RELAȚII CU PUBLICUL: LUNI – VINERI, orele 07:30 – 12:30
TEREN SI PROGRAM BIROU: LUNI – VINERI, orele 12:30 – 15:30

Telefon/Fax: +4 0234 216 018
E-mail: contact@primariaberestibistrita.ro
Serviciul Iluminat public in comuna: Viceprimar Baracut Marian Constantin, Telefon 0751240332
Serviciul Alimentare cu apa si canalizare:
             Instalator – Soare Gheorghe 0751246702
             Viceprimar – Baracut Marian Constantin 0751240332