Anunț concurs

Data publicării: 21.03.2022 Primăria Comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante din care:  Funcție publică de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Financiar Contabil; Funcție publică de execuție

Acordarea Tichetelor Sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiilor din învățământul preșcolar, primar și educațional

Guvernul României prin intermediul Progradmului Operațional Ajutoararea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 – 2020), finanțat din Fondul de Ajutor European (FEAD), acordă TICHETE SOCIALE pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei / an școlar, conform O.U.G. nr.