Anunț concurs

Data publicării: 21.03.2022 Primăria Comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante din care:  Funcție publică de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Financiar Contabil; Funcție publică de execuție