Loc de muncă vacant februarie 2021

Primăria comunei Berești-Bistrița, județul Bacău organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție: CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant (specializarea CADASTRU) în cadrul compartimentului fond funciar agricol, stare civilă, asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei

Acordarea Tichetelor Sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiilor din învățământul preșcolar, primar și educațional

Guvernul României prin intermediul Progradmului Operațional Ajutoararea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 – 2020), finanțat din Fondul de Ajutor European (FEAD), acordă TICHETE SOCIALE pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei / an școlar, conform O.U.G. nr.