Anunț concurs

Data publicării: 21.03.2022 Primăria Comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante din care:  Funcție publică de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Financiar Contabil; Funcție publică de execuție

Loc de muncă vacant februarie 2021

Primăria comunei Berești-Bistrița, județul Bacău organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție: CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant (specializarea CADASTRU) în cadrul compartimentului fond funciar agricol, stare civilă, asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei