Aprivind acordarea Tichetelor Sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiilor din învățământul preșcolar, primar și educațional

Data publicării: 08.09.2020

Guvernul României prin intermediul Progradmului Operațional Ajutoararea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 – 2020), finanțat din Fondul de Ajutor European (FEAD), acordă TICHETE SOCIALE pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei / an școlar, conform O.U.G. nr. 133/2020.

Beneficiază de acest sprijin educațional următoarele categorii:

  1. preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim de 284 lei;

  2. elevii din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 1115 lei;

Documentele necesare sunt următoarele:

  1. cerere-tip completata și semnată de titularul dosarului;

  2. copie după documentele privind componența familiei: carte de identitate, certificate de naștere / căsătorie / deces, hotărâri judecătorești sau orice document care să ateste componența familiei;

  3. documente privind veniturile familiei: adeverință salar cu veniturile nete – inclusiv bonurile de masă, cupoane pensii / indemnizații / șomaj / pensii / alocații de întreținere, arendă sau orice document care să ateste veniturile familiei dumneavoastră;

  4. adeverință de la unitatea de învățământ la care este înscris copilul pentru anul școlar 2020 – 2021 (cu mențiunea învățământ preșcolar / primar sau gimnazial);

Cererile însoțite de documentele doveditoare privind veniturile și componența familie se vor depune la sediul Primăriei comunei Berești Bistrița, județul Bacău – asistență socială. În urma verificărilor asupra acestor dosare, lista cu benefiaciarii finali v-a fi înaintată către Instituția Prefectului Județului Bacău. Lista v-a fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cererea în termenul legal, o pot face și ulterior. Valoare nominală a unui tichet este de 500 lei / an școlar 2020 – 2021 și poate fi folosit pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte. Sprijinul educațional se acordă din Fonduri Europene Neramburabile.

Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor pentru sprijin educațional


ALEGEREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN 27 SEPTEMBRIE 2020

Candidat Alcaz Ioan și lista propusă de consilieri locali din partea PSD

– Candidat Coadă Mihai Marius și lista propusă de consilieri locali din partea USR

Candidat Dăscălescu Mihai și lista propusă de consilieri locali din partea Pro România

Candidat Golăi Ioan și lista propusă de consilieri locali din partea PNL