Data publicării: 21.03.2022

Primăria Comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante din care:

  •  Funcție publică de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Financiar Contabil;
  • Funcție publică de execuție temporar vacantă: Referent, clasa III, grad profesional asistent (ag. agricol) în cadrul compartimentului fond funciar, agricol, stare civilă, asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

Detalii anunț concurs.

Bibliografie și fișa postului.

Formular de înscriere.

Anunț concurs