Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar pentru unitățile școlare de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

Actualizare 03.04.2024|

UAT Comuna Berești-Bistrița in calitate de autoritate contractantă, prin prezenta, vă invită să participați la procesul de atribuire a contractului de furnizare produse de MATERIALE SI ECHIPAMENTE DIDACTICE în cadrul obiectivului de investiție „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar pentru unitățile școlare de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

Documentație completă MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE DIDACTICE

Anunt de prelungire

————————————————————————————————————————————————————————

Actualizare 03.04.2024

UAT Comuna Berești-Bistrița in calitate de autoritate contractantă, prin prezenta, vă invită să participați la procesul de atribuire a contractului de furnizare produse de MOBILIER în cadrul obiectivului de investiție „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar pentru unitățile școlare de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

Documentație completă MOBILIER

Anunt de prelungire 2

 

Notă:

– Pentru deschiderea arhivei zip, aveți nevoie de programul 7zip,  pentru deschiderea documentelor semnate electronic de tip p7s aveti nevoie de programul shellSAFE.

Anunț achiziție directă